Category: Уметници

Слободан Л. Крлески

Просветен работник, учител ,играорец. Роден во Велгошти на 27.08.1945 година како шесто дете во сиромашно семејство од седум деца, татко…

Јован Шикоски

Роден во 1994 година во Велгошти ,кој уште од мали нозе изразува желба за пеење. Не завршил музичко училиште но…

Митко Бежаноски

Митко Бежаноски Музичар . Роден е во 1982 год во Велгошти, средно музичко училиште завршил во Битола ,а музичка академија…

Живко Чинго

Живко Чинго раскажувач , романсиер, драмски писател роден е на 13 август 1935 год. во Велгошти , умрел на 11…

Васко Митрески

Роден е 1972 година во Велгошти.Завршил медицински факултет и специјализација по Семејна медицина во Скопје. Со сликарство се занимава од…

Марјан Ристески

Познат Зограф од Велгошти. Роден е во Велгошти 24.10.1971 Год. Основно образование завршил во Велгошти , а средно образование завршил…

Радомир Латкоски

Радомир Латкоски е роден 1938 година во Охрид, каде што таткому се преселил од Велгошти. Во охрид завршил основно образование…

Стојан Милошески

Стојан Милошески е роден 1927 година. Во родното село завршил основно училиште, а потоа со макотрпие и туѓоработништво живее во…