Услови за користење на velgosti.com

Прифаќање на условите за користење

Со пристапот на интернет страницата velgosti.com ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата velgosti.comvelgosti.com го задржува правото без најава да ги изменува и дополнува овие услови.

Секоја промена или дополнување на Условите за користење се применува од денот на објавувањето.

Право на користење

Посетителите на интернет страницата velgosti.com имаат право на увид во сите објавени содржини со помош на своите интернет пребарувачи само за лично информирање.

Посетителите на интернет страницата velgosti.com немаат право на никаков начин да ги преземаат содржините целосно или делумно и да ги отстапуваат на трети лица, да ги складираат во електронска или каква било друга форма, ниту јавно да ги објавуваат или да ги користат за комерцијални намени, без изричито писмена согласност од velgosti.com.

Заштита на авторските и сродни права

Интернет страницата velgosti.com нејзините содржини, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright).

Информативните содржини на интернет страницата velgosti.com, меѓу другото, се дел од Базата на податоци на velgosti.com. Таа база на податоци е сопственост на velgosti.com и во согласност со Законот за заштита на авторски и сродни права е заштитена како самостојно авторско дело.

Дел од информативните содржини на интернет страницата velgosti.com создаваат информации кои се интелектуална сопственост на деловните партнери на velgosti.com.

Интернет страницата velgosti.com содржи заштитени жигови, знаци и називи на друштвото, вклучително и жигот и називот velgosti.com. Заштитените жигови, знаци и називи на друштвото не смеат да се користат без изричито писмена согласност од velgosti.com.

Заштита на приватноста и тајност на податоците

Интернет страницата velgosti.com ја почитува приватноста на своите посетители. Податоците на посетителите не се дотапни за трети лица, освен во случаи поинаку пропишани со закон.

Врски (линкови) до други интернет страници

Некои од врските (линковите) на интернет страницата velgosti.com водат кон интернет страници и сервиси на други извори на информации и информирање. velgosti.com на никаков начин не е одговорна за содржините на тие страници и сервиси.