Category: Уметници

Ристо Шапкар

Ристо Шапкар е роден во 1930 година во Велгошти. Основно училиште завршил во родното село ,индустриско училиште со практична обука,…