Познат Зограф од Велгошти. Роден е во Велгошти 24.10.1971 Год. Основно образование завршил во Велгошти , а средно образование завршил во Е.М.У.Ц. во Охрид . Својот неверојатен уметнички талент го открива за време на школувањето во Е.М.У.Ц. За време и по завршувањето на Електромашонското училиште започнал да се занимава како иконописец и станал познат во Охрид и околината како Зограф-Фрескописец на скоро сите цркви во Велгошти,црква Св.Богородица Канео, Св. Никола во Пештани,Св. Недела  Коњско,Св. Никола и Св.Јован во долно Лакочереј…

Фрескоживописувал и во Јабланица и Луково- Струшко како и во голем број на Цркви во Ресенско и пошороко

13149844_1029031983798568_393035345_n.

13162551_1029032030465230_1215439684_n

 

Marjanco Risteski

Контакт:  marjan.sef@live.com