Насловна Страна Книга за Велгошти

Книгата за Велгошти [Прилог за монографија] од Др.  Стојан Ристески издадена од Месна заедница – Велгошти, печатена на 10-ти јуни 1982 година од страна на тогашната Пачатница „Коста Абрашевиќ“ – Охрид ,

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ! КНИГАТА Е ЗАШТИТЕНА СО ЗАКОН ЗА АВТОРСКО ПРАВО . СЕКОЕ ПЕЧАТЕЊЕ И ПРОДАВАЊЕ НА ИСТАТА Е ЗАБРАНЕТО И КАЗНИВО СПОРЕД ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИА.

Кликнете ТУКА да ја прочитате книгата во PDF форма.

Напомена: книгата е во 144 страници  потребио е време да се отвори исто така потребено ви е да имате адобе читач.