Митко Бежаноски МузичарМитко Бежаноски Музичар .

Роден  е во 1982 год  во Велгошти, средно музичко училиште завршил во Битола  ,а музичка академија во Скопје. Моментално работи како професор по музичко во Д.М.У Тодор Скаловски -тетоец  во Струга . Негова специјалност се дувачките инстументи но најповеќе свири на Сахофон и Кларинет . Има настапувано  со многу популарни пеачи  како што се Наум Петрески, Покојниот Гоце Арнаудов Татијана Стефановска ,Сузана Гавазова Благица Павлоска, Милица Кузманоска, Влатко Миладиноски ,Јордан Митев и многу  други .. Моментално работи на својето прво ЦЕ-ДЕ кое се снима во Студиото на Дејан Момироски „студио XЛ“  во Скопје.

 

Митко Бежаноски на Кларинет.

https://www.youtube.com/watch?v=mq66hQ04kdU

mitko-b-400x255