Компјутерска Графика

Роден е 1972 година во Велгошти.Завршил медицински факултет и специјализација по Семејна медицина во Скопје. Со сликарство се занимава од 1996 година а досега има една самостојна изложба Неговите слики се изработени во Компјутерска Графика. Адреса: Васко Митрески с. Велгошти 96 6000 Охрид E-mail: nikodam_med@yahoo.com

 

Компјутерска Графика
 Компјутерска Графика
Компјутерска Графика
Компјутерска Графика
Компјутерска Графика
Компјутерска Графика