Контакт за Месна Заедница

Месна Заедница
Велгошти
Охрид
6000
Р.Македонија

телефон: ++70-533-515