Стојан Милошески е роден 1927 година. Во родното село завршил основно училиште, а потоа со макотрпие и туѓоработништво живее во Охрид. Учесник е во НОБ. По ослободувањето завршил гимназија за офицери во Сењ, виша социјална школа, по Филизофскиот факилтет (група педагогија) во Скопје. Подолго време работел во градската библиотека „Григор Прличев“, извесно време бил професор во Гимназијата „Климент Охридски“ идесетина години бил во Центарот за социјални грижи – Охрид. Се пензионирал во 1977
Во клубот на младите писатели од Охрид Стојан Милошески е еден од првите членови , а извесно време е и негов преседател . Автор е на многу раскази , на драмите: „Меџудовата свадба“ , (во 4 чина и 7 слики), „Крвта на го распалува огнот“ (4 чина), „Глас од визбата“ , „Зетови и невести“ и на трите романи : „Неисполнети ветувања“ , социјален (261 страница машинопис), И тоа се случи (351 страница машинопис) и „Законот е на моја страна“ (293 страница машинопис).
Досега му се издадени дтамите : „Меџудовата свадба“ во 1958 година ( во чие реализирање учествивале Владо Шурбаноски и Јован Кокалески) и „Крвта на го распалува огнот“ , во 1959 година, за која на фестивалот на драмата на КПЗ на Охридската околија во 1959 година ја доби и првата награда. Од расказите му се објавени : „Бугарката Бојана“ , „Мединовата освета“ (двата словенечки јазик) и „Шарка“ (расказ за деца). Другото творештво це наоѓа во неговата збирка. Причината за тоа е неговиот строг однос кон напишаното и болеста што не му дозволува движење. За обелоденување на прилично обемниот опус на Стојан Милошески е потребна подршка грижа и заземање.