Светлана Христова- Јоциќ по татко (Косте Китаноски) е од Велгошти. Родена е во ресен. Основно образование завршила во Охрид , учителска школа во Битола, филозофски факултет (педагогија со Југословенска литература) во Скопје.
Како учителка работела во селата : Врбјани, Волино, Мешеишта и Требеништа, сите во Охридско. Клинички педагог била детската клиника во Скопје, и сега е новинар (1982) во образовната емисија на Радио Скопје.
Досега има објавено три стихозборки за восрасни („Калесница“, 1970; „Скршен Ковчег“, 1974 и „Сињо“, 1980, сите во „Македонска книга“ – Скопје) и една стихозборка за деца („Алка за нишалка“ , 1981, Скопје). Нејзин е преводот на антологијата на усната светска поезија „На душа стам“ (1982). Избор на нејзината поезија е објавен на српскохрватски јазик во издание на „Багдала“ – Крушевац, 1972 година. Член е на Друштвото на писатели на Македонија.

{jwfbcomments-off}