Category: Вести

БЕЗБЕДНО НА ИНТЕРНЕТ

Младински Совет Охрид во соработка со Основното училиште Братство Единство ја реализираше првата фаза од проектот “Заштита и безбедност на…

МСО излет “Велгошти 2008”

Младински Совет Охрид во рамките на програмата за развој на рекреативниот спорт ,, СПОРТ ЗА СИТЕ-ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ,, го организираше…