Со подобрувањето на временските прилики започна и санирањето на ударните дупки.

Денеска се санираа ударните дупки на повеќе улици во селото Велгошти.

Според однапред утврдена динамика на Секторот за комунален развој и сообраќај, крпење на ударни дупки ќе се врши на повеќе улици во градот и приградските населени места.

 

 

Извор: ohrid.gov.mk