Пријавување на екипите до 17.07.2011 ( 19 : 00 h )

Извлекување на 17.07.2011 во просториите на КУД ИЛИНДЕН с.Велгошти во 20 : 00 ч

Тел за контакт : Арнаудоски Илија – 078 288 515
Шапкароски Лазе – 071 264 754

Учество : 3000 ден

Награди:

I место – 60 000 ден
II место – 30 000 ден
III место – 20 000 ден
IV место -10 000 ден

Како и голем број на други наградии