На последната одржана седница на Месниот Комитет на Вмро -Дпмне од Велгошти со огромен број на гласови на нов претедател на месниот комитет е избран господинот Миле Шибакоски.

Шибакоски за www.velgosti.com истакна дека  неговиот избор не само што преставува голема чест туку преставува и голема обврска.
Шибакоски ке работи да го зачува големиот рејтинг што го има Вмро-Дпмне во Велгошти ке се залага и за решавање на сите проблеми со кои се соочуваат Велгоштани