ПОБЕДНИК на турнирот во мал фудбал за 2007 година е екипата РИТАМ !!! со резултат 3 : 2 !

Редоследот на екипите за првите 3 места е :

1. РИТАМ

2. ЦАНДИ КОМПАНИ

3. СКОПСКО

Победничката екипа Екипата “Ритам” Победници на Традиционалниот Велгошки турнир во мал фудбам за 2007 Година.