Category: Почеток

Книгата за Велгошти

Книгата за Велгошти [Прилог за монографија] од Др.  Стојан Ристески издадена од Месна заедница – Велгошти, печатена на 10-ти јуни 1982…