Category: Почеток

Книгата за Велгошти

Книгата за Велгошти од Др. Стојан Ристески издадена од Месна заедница – Велгошти, печатена на 10-ти јуни 1982 година од…