Category: Историја

Кратка Историја

Селото (сега веќе населено место) Велгошти во 1903 год . било целосно изгорено од Турскиот аскер.По Илинденското востание е обновено,но…