Ј.П."Охридски Комуналец" во делокругот на својата дејност ја проширува територијата за изведување на активностите за собирање, подигање, транспортирање и депонирање на комуналниот отпад во  Велгошти, Лескоец и Елшани.

 

 

Така почнувајќи од месец ноември 2009 год. комуналниот отпад од Велгошти се подигнува два пати неделно и тоа во деновите вторник и петок, а почнувајќи од месец декември 2009 год. комуналниот отпад од с.Лескоец се подигнува два пати неделно ( во деновите понеделник и четврток) и во с.Елшани еднаш неделно (во сабота).

 

извор: Ј.П. Охридски Комуналец