koleda1Вечерава традиционално луѓето се собираат околу коледарските огнови. Припремите за овие огнови се традиционални.Tака беше и во Велгошти во секоја мала се палеа Коледарски огнови.

Нашата црква како да е поделена во одредувањето на оваа традиција. Едни велат дека не е добро да се прекинува традиција која собира толку народ дека и во коледарскиот огин треба да се најде симболика која ке одговара на христијанското догматско учење, други велат дека тоа се пагански обичаи – кои пред одреден број на години се увезени од српската црква.

фото: facebook