Денес, 26.05.2012год, жителите на Велгошти ќе го изразат своето незадоволство од раскопаните улици, по поставувањето на канализационата мрежа..

Место на улиците

1. улицата што води кон Видобишта

2. улицата што води кон црквата Св. Димитрија кон ул.Навис.

Време на одржување на настанот 11 часот.

Со почит: Месна Заедница Велгошти