Јавното Претпријатие „НИСКОГРАДБА“ денеска извршуваа повеќе градежни зафати. Во Велгошти, кај црквата Св. Климент се врши подготовтка на патот за покривање со бехатон плочки.