Во Охрид официјално се регистрирани 358 корисници на дрога.
Но,се претпоставува дека оваа бројка е поголема за 2 до 5 пати.
Наркозависниците се од најразлична возраст и социјална категорија.

Најмладиот наркоман е ученик и има само 14 години.

Стефан Димоски портпарол на СВР –Охрид вели дека по спровувањето на акцијата “Дрога,вистина заблуди” намален е бројот на наркозавицници кај најмладите.

Пред некоја година имало 11 корисници на дрога меѓу 14 и 18 години,а сега овој број е намален на само четири.