По повод празникот Св.Петка се одржува турнир во мал фудбал во Велгошти. 

Учество 3000 ден. по екипа.
Пријавување до 10.07.2014
Извлекување на 11.07. 2014 во просториите на КУД “Илинден” – Велгошти во 21:00ч.
Почеток на 14.07.2014

 

150.000 ден. Награден фонд

I место – 85.000 ден.
II место – 40.000 ден.
III место – 20.000 ден.
IV место – 5.000 ден.

Награди за Најдобар Играч и Најдобар Голман на турнирот “Велгошти 2014”

Лице за контакт – Коста 077 85 71 71

 Победниkот на турнирот во мал фудбал „Велгошти 2013“  “Вилинец”