Промоција на монографијата „МАНАСТИР СВ. ПРЕП. МАЧ. ПАРАСКЕВА-ПЕТКА“ од авторот Владимир Ѓ. Шокаровски Шокар фото Лаки