Policija-OhridДосегашниот началник на СВР Охрид, Стефан Буџакоски koj на оваа раководната позиција се наоѓаше од октмоври 2006 година е сменет. 

 

Со решение на министерот за внатрешни работи м-р Гордана Јанкуловска, за вршител на должноста началник на Секторот за внатрешни работи Охрид е именуван Зоран Сарафилоски, кој во изминатиов период ја извршуваше должноста началник на Одделението на криминалистичка полиција во СВР Охрид.