Се врши фреско живопис во црквата св. Пантелејмон (св. Климент) во Велгошти, со донација од верниците, кој има желба да донира црквата е отворена секој ден од 8 до 12 часот13329915_1041885velgosti.jpg

Фреско живописот се врши од страна на познатиот уметник Марјанчо Ристески од Велгошти.
Свети Климент или помалку користеното Свети Пантелејмон е главната селска црква во охридското село Велгошти. Таа воедно е и главна парохиска црква на Велгошката парохија.
Црквата е изградена во 1872 година. Делумно фрескоживописана е во 1944 година од страна на зографот Коста Иванов од Тресонче13336194_1041885585846541_1288154277.jpg

marjan .jpg