Во ОУ „Живко Чинго“ – Велгошти, Охрид, при крај се градежните работи за завршување на кабинетите за реализирање настава по сите предмети ,јави  порталот WebOhrid.

image

„Кабинетите ќе се опремени со потребните нагледни средства за соодветниот предмет. Со проектот „Кабинетска настава“ се изградија вкупно 6 кабинети со кои се подобруваат условите за изведување настава во одделенска и предметна настава.“– велат од училиштето.

ОУ „Живко Чинго“ постојано работи на подобрување на инфраструктурните услови за безбедно, непречено и квалитетно одвивање на воспитно – образовниот процес.

image

image

Фото : WebOhrid