По повод традиционалната културна манифестација „ Вечер на Живко Чинго“ , Општина Охрид го распиша годинешниот конкурс за наградата за најдобар расказ.

image

К О Н К У Р С З А Н А Ј Д О Б А Р Р А С К А З

Услови за учество на Конкурсот:

1. Право на учество на Конкурсот со свој расказ има секој полнолетен граѓанин на Република Македонија
2. Трудовите треба да се достават во печатена форма во три примероци под шифра, без лични податоци за авторот, на адреса: ОПШТИНА ОХРИД, ул.„Димитар Влахов“бр.57 со назнака : ЗА КОНКУРСОТ ЗА РАСКАЗ;
3. Авторското право се докажува со четвртиот примерок;
4. Краен рок за доставување на трудовите е 31.07.2015 г;
5. Жири-комисијата ќе ги објави резултатите од Конкурсот во дневниот печат најдоцна до 08.08.2015.

Наградата за најдобар расказ е една и изнесува 30.000 денари, а истата ќе биде врачена на 13.08.2015 година на традиционалната културна манифестација„Вечер на Живко Чинго“.

Извор: www.ohrid.gov.mk