По изградбата на канализацијата и водоводот во Велгошти конечно почна да се асвалтира и главната улуца.
Финансиските средства за завршување на активностите околу главната улица се обезбедени од кредит од Светска Банка во износ од 70 милиони евра.
Со тие пари ке се осовремена патната инфраструктура во Велгошти, Орман и Лакочереј.

Жителите на Велгошти со задоволство го очекуваат новиот асвалт но истакнуват дека во иднина треба да започне и изградба на тротоари како и завршување и ставање во функција и на спорстката сала.

nema_slike