Мирјана Крлеска  со решение донесено од Градоначалникот Јован Стојаноски е именувана за дирekтор на О.У. Живко Чинго во Велгошти.

Крлеска е доктор на науки,. наставник во одделенска настава и е кадровско решение на ВМРО НП.

Таа по втор пат станува директор на ова училиште.