Започна со работа ПЗУ „НИКОДАМ-МЕДИКА“, лоцирана на ул. „Илинденска“ бр.96, во нашето село Велгошти.Амбулантата работи со матичен лекар, а за своите пациенти врши бесплатни здравствени прегледи, совети за здравје, ЕКГ, мерење на шеќер во крвта, инхалации, интрамускулни и интравенски инјекции, земање крв за анализа и други здравствени услуги.

Во рамки на амбулантата, наскоро ќе биде отворена и аптека.

Амбулантата има склучено договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ).

Работно време: 08:00 – 16:00 часот

  • ПЗУ НИКОДАМ – МЕДИКА
  • Улица: „Илинденска“ бр.96
  • Велгошти – Охрид
  • тел: 071/338-806

e-mail: nikodam_med@yahoo.com

www.facebook.com/Pzu-Nikodam-medika