logoИспратете соодветен Текс и слики (може и линкови од слики) до webmaster@velgosti.com голмината на сликите за насловна банери да не е поголема од 150 пиксели .